Fråga 1

Med kunskap om de pressetiska reglerna går det att överblicka eventuellt skadliga konsekvenser av en publicering.

Ja, det stämmer! Förutsatt att man behärskar ett antal frågor man bör ställa sig före publicering.

Nej, stämmer inte! Varje tillfälle är unikt och innehåller omständigheter som inte är kända.

Ja, det stämmer! Vissa publiceringar är skadliga. Andra inte. Det handlar om att kunna kategorierna.

Med kunskap om de publicistiska reglerna går det att överblicka eventuellt skadliga konsekvenser av en publicering.

2

Mobila enheter som dator, mobil och anteckningsblock.

Foto: Shutterstock.