Fråga 7

Det finns inga inskränkningar i Sverige när det gäller yttrandefriheten i medierna.

SANT. Grundlagarna Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen övertrumfar alla andra lagar.

FALSKT. Det finns flera inskränkningar i yttrandefriheten i medier, både i Tryckfrihetsförordningen och i Yttrandefrihetsgrundlagen.

SANT. Yttrandefriheten är oinskränkt så länge jag yttrar mig i plattformar utan ansvarig utgivare.

FALSKT. Det finns flera inskränkningar i yttrandefriheten i medier, både i Tryckfrihetsförordningen och i Yttrandefrihetsgrundlagen.

2

Hjärta med orden No hate inuti.