Fråga 6

De sociala medierna är bra för man ser vad som är aktuellt, man märker snabbt vad som är de hetaste opinionsfrågorna och debatterna.

SANT. Redaktörerna på sociala medier väljer ut det viktigaste i samhällsdebatten.

FALSKT. Trendande ämnen påverkas bland annat av plattformarnas affärsmodell. Ditt flöde är delvis ett resultat av vilka som har betalat för att synas där.

SANT. Algoritmerna lyfter alltid fram information utifrån kvantitativa mått, det många gör får också många se.

FALSKT. Trendande ämnen påverkas bland annat av plattformarnas affärsmodell. Ditt flöde är delvis ett resultat av vilka som har betalat för att synas där.

2

Telefoner i ring.

Foto: Shutterstock.