Fråga 5

Jag har alltid rätt att fotografera människor i det offentliga rummet – och sprida bilderna vidare.

SANT. Begränsningarna gäller endast att man inte får fotografera in i någons bostad eller i integritetskänsliga miljöer som toaletter och duschar.

FALSKT. Det finns begränsningar, en sådan är att man inte får fotografera en person om det inte finns rättslig grund eller publicera bilden på personen ifråga utan att hen givit sitt samtycke.

FALSKT. Även för det offentliga rummet finns det begränsningar för vilka bilder man får ta och sedan sprida. Detta regleras i brottsbalken, lagen om olaga integritetsintrång.

FALSKT. Även för det offentliga rummet finns det begränsningar för vilka bilder man får ta och sedan sprida. Detta regleras i brottsbalken, lagen om olaga integritetsintrång.

3

Person som riktar mobilkameran mot betraktaren.

Foto: Shutterstock.