Fråga 4

Propaganda är lätt att identifiera för en medie- och informationskunnig person.

SANT. Eftersom den enbart sprids av totalitära stater genom statskontrollerade medier och mediekanaler.

FALSKT. Propaganda sprids även omedvetet av fria medier som har hög trovärdighet i befolkningen.

SANT. Eftersom propaganda alltid har ett uttalat politiskt budskap är den lätt att känna igen.

FALSKT. Propaganda sprids även omedvetet av fria medier som har hög trovärdighet i befolkningen.

2

Händer som sträcker upp mobiler.

Foto: Shutterstock.