Fråga 2

En opinionsgrupp på Facebook kan helt byta ämne, exempelvis kan en grupp som stöttar ett politiskt parti plötsligt börja stötta ett annat.

FALSKT. En grupp kan inte byta ämne eftersom människor valt att gå med just utifrån det specifika ämnet.

SANT. Ja, men bara om gruppadministratören ber gruppmedlemmarna om lov och de godkänner detta.

SANT. Gruppadministratören har möjlighet att ändra namn/inriktning.

SANT. Gruppadministratören har möjlighet att ändra namn/inriktning.

3

Tangentbord med fingrar som skriver.

Foto: Shutterstock.