Fråga 10

Reklam riktad till barn under 12 år är förbjuden i lag.

SANT. Ja. All sådan reklam är förbjuden oavsett kanal eller spridningsform.

FALSKT. Nej, den omfattas av Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.

DELVIS SANT. Tv-kanaler som har sin hemvist i Sverige får inte sända reklam riktad till barn under 12 år. Man får heller inte skicka direktreklam adresserad till barn.

DELVIS SANT. Tv-kanaler som har sin hemvist i Sverige får inte sända reklam riktad till barn under 12 år. Man får heller inte skicka direktreklam adresserad till barn.

3

Person som riktar mobilkameran mot betraktaren.

Foto: Shutterstock.