Fråga 8

Vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige. Vilken av dessa meningar får du inte skriva till en kompis på Facebook?

Passa dig, jag kommer sparka ner dig nästa gång jag ser dig!

Du suger fett på Candy Crush!

Jag hatar dig!

Du bör kanske inte skriva någon av meningarna, men "Passa dig, jag kommer sparka ner dig nästa gång jag ser dig!" räknas som olaga hot och är därför något du kan bli anmäld för. Olaga hot avser situationer där någon hotar en annan person "på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom".

1

Testbild