Fråga 7

Får din kompis ha ett nazistiskt hakkors på sin profilbild?

Nej, det är olagligt.

Ja, det är lagligt, men bara om profilbilden är upplagd på en server i utlandet.

Ja, det är lagligt, eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige.

Det är olagligt och kränkande med bilder på hakkors och anses som hets mot folkgrupp - dvs ett uttryck för missaktning av en grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

1

Testbild