Fråga 6

Får myndigheterna i Sverige i förhand granska det som sänds på TV, trycks i tidningar eller sänds på radio?

Nej, det kallas censur.

Nej, det kallas censur, men de får granska vad medborgarna publicerar på bloggar och på sociala medier.

Ja, det är det som är Public Service. Censur finns bara i länder med förtryckande regeringar.

Myndigheterna får inte granska det som sänds i radio, i tv eller via annan teknisk upptagning. Undantaget är film på bio, som är det enda massmedium som får förhandsgranskas av staten (Statens medieråd) som sätter åldersgränser för barn och ungdomar.

1

Testbild