Fråga 3

Vilket land var först i världen med en tryckfrihetsförordning?

Sverige

Japan

USA

Den första tryckfrihetsförordningen i Sverige antogs 1766 och har sedan dess varit en viktig demokratisk rättighet. Det betyder att du fritt kan ge ut böcker, tidningar och tidskrifter utan att någon myndighet får granska eller censurera det du skrivit. Men du måste följa lagen och får inte kränka eller förtala någon.

1

Testbild