Fråga 2

"Alla har rätt att skriva vad de vill på nätet". Detta är:

Falskt. Våra grundlagar ställer krav på att vi alltid måste visa hänsyn och ta ansvar.

Sant. Europakonventionen ger oss rätt att sprida vad vi vill oavsett om det strider mot andra lagar såsom till exempel hets mot folkgrupp.

Falskt. Det strider mot alla grundlagar att fritt få uttrycka sina åsikter.

Även om regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen och Europakonventionen ger oss rätt att sprida våra tankar, åsikter och information, måste vi ändå alltid göra det under ansvar och med hänsyn till andra lagar.

1

Testbild