Fråga 13

Facebook, Flashback och Twitter är ju egentligen bara elektroniska anslagstavlor.

Sant!

Falskt!

Vad pratar du om?

Gemensamt för dessa sajter/forum/diskussionsgrupper är att de saknar en ansvarig utgivare. Här ansvarar var och en för sina inlägg enligt svensk lag. Den som står bakom till exempel en Facebook-sida har dock ett ansvar som tillhandahållare av tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor.

1

Testbild