Fråga 12

#jagärlucia är hashtagen från en normbrytande julkampanj i december 2016. Varför drog publicisten tillbaka bilden?

Pojken och familjen ville inte bli sammankopplade med hashtagen #jagärlucia.

Det förekom mycket näthat mot pojken och bilden togs bort enligt familjens önskan.

Publicisten anpassade sig efter protesterna och tog bort bilden för att göra sina kunder nöjda.

Det var mycket näthat mot pojken, bland annat hets mot folkgrupp, och bilden togs bort för att skydda barnet.

2

Testbild