Fråga 1

I Sverige regleras tryck- och yttrandefriheten i tre av våra fyra grundlagar, bl.a. regeringsformen. Vad säger denna?

Att vem som helst får uttrycka vad som helst i tal, skrift eller bild, bara det är sant.

Att alla är fria att i tal, skrift eller bild uttrycka tankar, åsikter och känslor, men med vissa inskränkningar.

Att alla är fria att i tal, skrift eller bild uttrycka tankar och åsikter, bara det stämmer överens med rådande regerings ideologi.

Inskränkningar gäller till exempel upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets säkerhet eller utsätta människor, enskilda eller folkgrupper, för andras missaktning.

2

Politiker i USA på 1700-talet