Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vad är propaganda - fördjupning

Senast uppdaterad: 2016-12-21

Man sitter framför skärm.

Foto: Shutterstock

Propaganda är budskap från en eller flera avsändare till en eller flera mottagare. Avsändaren vill få mottagaren att ändra uppfattning och i slutändan ändra sitt beteende. Budskapen kan ha olika form. Det kan vara text, tal, bilder eller symboler som har till syfte att påverka åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

Allt fler tar numera del av nyheter via internet, ofta inbäddade i sociala medier. Traditionella nyhetskanaler som tv, radio och papperstidningar minskar i betydelse. Detta ställer högre krav på oss som medieanvändare. Vad är sant och vad är falskt? Att förstå hur budskap vinklas och känna igen falska nyheter och propaganda är centrala kompetenser i det samtida medielandskapet. Vi kan känna oss särskilt träffade av ett budskap om det riktas till den målgrupp vi tillhör, till exempel tjejer, femtonåringar eller hundägare.

 

Du hittar mer material om propaganda under Jag vill jobba i klassrummet och Propaganda och bilders makt.

> Gå till Propaganda och bilders makt