Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Hur samverkar sexism och rasism?

Senast uppdaterad: 2016-10-25

Pojke med dator sittande på trappa i stadsmiljö.

Foto: Shutterstock

Rasism och sexism syns ofta i samma sammanhang och samverkar ofta.

Det kommer ibland till uttryck i reaktioner på texter som skrivs. Flera tester har gjorts där samma text publicerats med tre olika underskrifter med namn som kan tolkas som:

  • svenskt och manligt.
  • svenskt och kvinnligt.
  • utländskt och kvinnligt.

Den identiskt lika texten visade sig få helt olika reaktioner beroende på vilket av namnen som stod under. Den underskrift som utlöste mest hat och hot var den som kunde tolkas som utländsk och kvinnlig.