Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Jag vill ha hjälp

Senast uppdaterad: 2018-03-16

Gatubild, människor i rörelseoskärpa

Foto: Shutterstock

Vad ska man som vuxen göra om en ung person blivit utsatt för något på internet? Här kan du få hjälp och mer information.

Polisen

Om någon har blivit utsatt för ett brott ska det alltid anmälas till polisen.

www.polisen.selänk till annan webbplats

Skolan

Om en kränkning har anknytning till skolan har skolan skyldighet att agera. Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning.

www.friends.selänk till annan webbplats

BRIS

Barn och unga som utsatts för kränkningar och mobbning kan vända sig till BRIS. Organisationen har också en vuxentelefon för frågor om barn.

www.bris.selänk till annan webbplats

Juridikinstitutet

Här kan man få gratis juridisk rådgivning kring en kränkning och hjälp med att skriva en polisanmälan. Juridikinstitutet är en ideell organisation som drivs av juridikstudenter.

www.juridikinstitutet.selänk till annan webbplats

Brottsofferjouren

Den som har blivit utsatt för ett brott och behöver vittnesstöd, rådgivning eller någon att prata med kan kontakta Brottsofferjouren.

www.boj.selänk till annan webbplats

Jag vill veta

Utsatta unga kan få råd om vart de kan vända sig via Brottsoffermyndighetens webbplats Jag vill veta.

www.jagvillveta.selänk till annan webbplats

RFSL

RFSL har en särskild brottsofferjour för homo- eller bisexuella, transpersoner och queer.

www.rfsl.se/brottsofferlänk till annan webbplats

Tjejjouren

Unga tjejer och personer som identifierar sig som tjejer kan kontakta någon av landets Tjejjourer för stöd.

www.tjejjouren.selänk till annan webbplats

Killfrågor

Killar och transpersoner som behöver någon att prata med kan chatta med en stödperson.

www.killfrågor.selänk till annan webbplats

Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen

Om skolan inte har tagit tag i situationen på ett bra sätt, så kan man vända sig till Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen.

www.skolinspektionen.se/beolänk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannen

Om skolan inte tagit tag i trakasserier kring etnicitet, funktionsförmåga, kön, religion, sexuell läggning eller ålder kan man vända sig till Diskrimineringsombudsmannen.

www.do.selänk till annan webbplats

Surfa lugnt

På Surfa lugnt finns råd, tips, länkar och läromaterial om ungas vardag på nätet.

www.surfalugnt.selänk till annan webbplats

Mer resurser

Här kan du läsa mer om vad man kan göra om någon blivit kränkt på nätet:

www.krankt.selänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om nätmobbning bland barn och ungdomar:

www.friends.se/natetlänk till annan webbplats

Här finns information om Nätaktivisternas arbete mot rasism på nätet:

www.nataktivisterna.selänk till annan webbplats