Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Medlemmar i nätverket

Senast uppdaterad:

För närvarande består nätverket av 21 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.

Under maj 2020 bjuder Statens medieråd in nya medlemmar till nätverket. Under nätverkets uppbyggnadsår 2019-2020 är samtliga medlemmar aktörer som är verksamma inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. Genom medlemskap ställer aktören sig bakom nätverkets riktlinjer.

Medlemmar är:

 • Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
 • Digidelnätverket
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Folkbildningsrådet
 • Föreningen Filmregionerna
 • Ibn Rushd
 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Mediekompass – TU
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Nordicom
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens medieråd
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges museer
 • Sveriges Utbildningsradio (UR)
 • Ung Media Sverige


Kontakt:

För frågor om nätverket, kontakta Lianna Hallsénius: lianna.hallsenius@statensmedierad.se