Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Medlemmar i nätverket

Senast uppdaterad: 2020-03-31

I första skedet består nätverket av 17 aktörer. De är myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet på olika sätt.

Medlemmarna är:

 • Arbetarnas bildningsförbund (ABF)
 • Digidel
 • Filmpedagogerna
 • Folkbildningsrådet
 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Mediekompass – TU
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens medieråd
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges museer
 • Sveriges utbildningsradio (UR)

För frågor om nätverket, kontakta: miksverige@statensmedierad.se