Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Arbetsgrupp: Kartläggning

Senast uppdaterad:

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet. En av dem är gruppen som ansvarar för kartläggning.

Syfte

Arbetsgruppen formerades i december 2019. Under uppbyggnadsåret har arbetet i gruppen koncentrerats kring metodarbete för att utveckla en modell för en återkommande kartläggning av MIK-områdets insatser och aktörer. En första kartläggning utifrån den framtagna modellen kommer att genomföras i början av 2021 baserat på MIK-året 2020.

Medverkande aktörer är:

  • Statens medieråd​
  • Myndigheten för press, radio och tv​

Tidsplan

Arbetsgruppen formerades i december 2019. Gruppen har löpande avstämningar och hörs även vid behov. Resultat av årets kartläggning förväntas vara klart i slutet av år 2020.

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Martina Wagner: martina.wagner@statensmedierad.se