Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Arbetsgruppen Idéförvaltning 2020

Senast uppdaterad: 2020-10-15

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet. En av dem är gruppen för idéförvaltning.

Syfte

Att sortera, kategorisera och i möjlig mån förvalta de samverkansidéer som nätverkets medlemmar presenterat under den andra nätverksträffen 2020 (21/8). Arbetsgruppens arbete är en del av framtagandet av nätverket arbetsplan 2021.

Medverkande

  • Nordicom
  • Statens medieråd
  • Svensk biblioteksförening
  • Ung Media

Tidsplan

Arbetsgruppen bildades i samband med nätverkets medlemsträff som ägde rum 21 augusti 2020. Arbetet redovisas till resten av nätverket i oktober 2020.

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Jonatan Rolfer: jonatan.rolfer@statensmedierad.se