Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Om MIK Sverige

Senast uppdaterad:

För att höja hela befolkningens medie- och informationskunnighet, MIK, har Statens medieråd fått i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet inom området. Insatsen är en del av regeringens demokratistrategi och en fortsättning på det utvecklingsarbete som myndigheten bedrivit 2018-2019.

Inom ramen för uppdraget kommer myndigheten att utveckla samverkan och verksamhet inom MIK-området. I uppdraget ingår att:

  • Skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK.
  • Bygga upp en plattform för kunskaps-och informationsspridning om MIK.
  • Ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området.
  • Utveckla myndighetens MIK-resurser.

Redovisning i form av en lägesrapport av utvecklingsarbetet och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen, Kulturdepartementet, senast den 10 november2020.

— Det är oerhört glädjande att vi nu får möjlighet att tillsammans med alla som arbetar med medie- och informationskunnighet bygga upp en långsiktig struktur, för att utveckla insatserna kvalitativt och nå ut till alla, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Läs mer