Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Pedagogernas roll. Hur kan du utveckla MIK-arbetet på din skola?

MIK för mig är en igångsättare för att lyfta MIK-frågorna bland lärare och elever. Men hur går man vidare så att det inte stannar vid en enstaka lektion eller temadag? Hur kan man lägga upp ett långsiktigt arbete kring medie- och informationskunnighet som verkligen utvecklar och levandegör frågorna i den dagliga verksamheten? Hur ser man till att arbetet inte blir beroende av en enda eldsjäl, utan att det verkligen involverar både lärare, bibliotekarier och rektorer?

Bänkar och stolar i ett tomt klassrum, CC0-Licens, Pixabay.com, Fotograf: Wokandapix

Här ger vi dig tips på hur MIK-arbetet kan utvecklas på din skola.


Steg 1 - Uppstart

Börja med att utse roller: en samtalsledare och en som dokumenterar. Samtalsledaren är sammankallande.


Steg 2 - Kunskapsinhämtning och reflektion

Syftet med detta steg är att på ett strukturerat sätt komma igång med arbetet och bekanta sig med begreppet medie- och informationskunnighet. Syftet är också att se på kopplingarna till styrdokumenten samt att bekanta sig med forskning inom området.

 • Vad är medie- och informationskunnighet och varför är det viktigt?
 • Vad säger styrdokumenten om medie- och informationskunnighet?
 • Vad säger forskningen om medie- och informationskunnighet?


Tips på litteratur för att reflektera över frågorna


Steg 3 - Kartlägg och skapa mål

Börja med att kartlägga hur ni arbetar med medie- och informationskunnighet i skolan i dag. Det är nu ni analyserar hur det ser ut på er skola för att kunna förstå och bedöma utvecklingsbehoven. Formulera sedan en realistisk målbild för hur ni vill att det ska se ut i framtiden. Därefter fastställer ni er metod för hur ni ska ta er dit. Tänk på att detta moment kan ta olika lång tid.


Exempel på frågor:

 1. Hur arbetar vi med medie- och informationskunnighet i dag? I vilka ämnen finns medie- och informationskunnighet och på vilket sätt?
 2. Vad skulle skolan vinna på om medie- och informationskunnigheten ökar bland elever och lärare?
 3. Hur kan vi öka medie- och informationskunnigheten bland elever och lärare i vår skola?
 4. Vilka konkreta mål och kriterier ska arbetet ha?
 5. Vilka aktiviteter kan föra oss närmare målen?
 6. Hur sammanfattar vi den metod vi valt för att uppfylla våra fastställda mål?
 7. Vilka ska delta i utvecklingsarbetet? Vem ansvarar för vad?
 8. Vilken roll har skolledaren i detta arbete?
 9. Hur kan eleverna involveras i arbetet?
 10. Hur förankras utvecklingsarbetet på olika nivåer?
 11. Vilka resurser finns?
 12. Hur ska arbetet följas upp? Av vem? Och när?

Steg 4 - Pröva - praktisera i klassrummet

I detta steg prövar ni er metod med eleverna i lärandet. Ni har själva fastställt er metod i kartläggningsfasen. Dokumentera gärna hur ni gör och förhåller er till ämnet.


Steg 5 - Utvärdering – resultat och måluppfyllelse

Hur blev det? I detta steg drar ni era lärdomar från arbetet och analyserar vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Utvärdera.


Steg 6 - Planera

Nu kan ni planera hur ni på ett systematiskt sätt kan gå vidare i arbetet. Tillsammans lägger gruppen en plan för det fortsatta arbetet. Kartläggning av nuläge, analys och uppställande av mål börjar nu om. Ta än en gång utgångspunkt i frågor som: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?


Ytterligare frågor:

 • Behövs mer kunskap för att få ytterligare förståelse kring medie- och informationskunnighet?
 • Hur kan vi revidera metoden och vilka nya mål kan sättas upp inför det fortsatta arbetet?
 • Hur kan detta kopplas till andra utvecklingsområden, t.ex. arbetet med likabehandling?

Tips!

Ladda ner övningenPowerpoint som en Powerpoint och genomför den med ditt arbetslag!


Publicerat den

Publicerat den


30 minuter

muntligt