Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

MIK i utveckling. Om syftet med det systematiska MIK-arbetet.

Syftet med MIK för mig-materialet är att ni på er skola själva ska kunna sätta mål och resultatmål för ert MIK-arbete, utvärdera arbetet och sätta nya reviderade mål. Detta blir ett led i arbetet med att rusta lärare och skolledare med kunskaper för att kunna möta eleverna i deras medievardag och hantera de situationer som kan uppstå såväl socialt som kunskapsmässigt. Det blir också ett sätt att integrera medie- och informationskunnigheten inom ramen för skolarbetet – såväl inom arbetet med värdegrund som i specifika ämnen.

Surfplatta, CC0-licens, pexels.com

Enligt Skolverket ska utvecklingsarbetet:

  • Utgå från ett kollegialt lärande – något ni gör tillsammans i er verksamhet.
  • Innefatta deltagande från förskolechef/rektor – en förutsättning och framgångsfaktor.
  • Innehålla ett systematiskt kvalitetsarbete – kartläggning av nuläge, analys och uppställande av mål med utgångspunkt i frågor som: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?
  • Innehålla material som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Tips!

Fortsätt med övningen: ”Pedagogernas roll. Hur kan du utveckla MIK-arbetet på din skola?" Se länk nedan bland relaterat innehåll. Den övningen sker i sex steg där varje steg tar cirka 1-2 timmar. Arbetssättet har inspirerats av Skolverkets Utvecklingspaket.


Publicerat den

Publicerat den


5 minuter

muntligt