Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Lagen och rättvisan

Tonårsflickorna som startade Instagramkontot Gbgsorroz dömdes för grovt förtal. 15-åringen dömdes till ungdomsvård och 17-åringen till samhällstjänst. Båda dömdes också till att betala sammanlagt närmare 600 000 kronor i skadestånd till ungdomarna som hängdes ut på Instagramkontot. Den här övningen bygger på att eleverna har lyssnat på podden Instagram-målet.

Staty symboliserande rättvisa, CC0 licens, pexels.com

Syfte

 • Att skapa förutsättningar för samtal kring vilka konsekvenser publiceringar på internet kan få ur ett etiskt och juridiskt perspektiv.
 • Att öka kunskapen om vad som gäller enligt lagen kring förtal i den fysiska och digitala världen samt kring lagens begränsningar.
 • Att stärka insikten om vikten av ett kritiskt förhållningssätt till medier och allas ansvar för hur vi beter oss mot varandra på nätet.

Bakgrund

Samla eleverna i helgrupp och gå igenom vad förtal innebär.

Så här beskrivs förtal i Brottsbalken kap 5, § 1:

”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.”

Förklara att lagarna vi har i den fysiska världen även gäller i den digitala. Samtidigt finns det lagar som har tillkommit på grund av ett digitalt beteende, även om de också gäller den fysiska världen. Exempel på det är förbudet mot olaga integritetsintrång som började gälla den 1 januari 2018.

Så här beskrivs olaga integritetsintrång i Brottsbalken, 4 kap, 6 c §:

”Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.”

 

Hela lagtexterna hittar du i Brottsbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här hittar du mer fakta om yttrandefrihet och förtal:

Statens medierådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åklagarmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Diskutera

Låt eleverna diskutera i smågrupper utifrån exempelvis följande frågor:

 • Tycker du att domen var rättvis?
 • De som hängdes ut på kontot fick skadestånd och en del av skadeståndet skulle betalas av flickornas föräldrar. Är det rättvist?
 • Många andra, till exempel anhöriga, drabbades också men de fick inget skadestånd. Har de nytta av domen på något annat sätt?
 • En av flickorna som drev Instagramkontot sa i rätten att hon inte visste att det hon gjorde var ett brott. Spelar det någon roll?
 • Den som är under 15 år kan inte straffas för att ha gjort olagliga saker på internet. Är det en lagom hög åldersgräns?
 • De som skickade in bilder och kränkande texter på ungdomar till de som drev Instagramkontot straffades inte. Är det rättvist?
 • Yttrandefriheten är bland annat rätten att kunna skriva vad man tycker utan att bli censurerad. Tillåter yttrandefriheten för mycket?

Reflektera i helgrupp

Samla gruppen och reflektera tillsammans. Fråga till exempel:

 • Finns det liknande konton i sociala medier idag?
 • Är det skillnad mellan att förtala och kränka någon i den fysiska världen och på internet?
 • Om det fortfarande pågår uthängningar, vad skulle kunna göras för att motverka detta?
 • Vad är ditt eget ansvar, vilken roll har till exempel föräldrar, skolan och samhället i stort?


Tips på övningar till Instagram-målet:


Fördjupning

Poddar

Lyssna gärna på Statens medieråds poddar om vad som gäller juridiskt på nätet och mycket annat. I den här poddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om förtal medverkar till exempel Mårten Schultz, juridikprofessor och Tove Lindgren, jurist.

Hjälp på nätet – juristens bästa råd
Är det olagligt att kapa någons konto? Hur avslöjar man en falsk nyhet? Här hittar du tio korta filmerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för pedagoger och andra vuxna som vill veta hur man kan stoppa kränkningar av barn och unga på nätet.


Publicerat den 28 nov 2018

Publicerat den 28 nov 2018


40 min

muntligt