Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Hur tänker du kring medieutvecklingen? Om det nya medielandskapet.

De senaste årens snabba medieutveckling förändrar oss och ställer nya krav på vårt kritiska tänkande. Denna övning syftar till en reflektion kring det nya medielandskapet och vad det innebär för ungas egen vardag och medieanvändning.

Se filmen ovan - Är du redo för det nya medielandskapet? (2,54 minuter lång)


Fundera enskilt

  • Vad får du för tankar efter att ha sett filmen? Skriv ner några punkter.
  • I den animerade filmen förekommer bland annat dessa tre påståenden:
    • Medier påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem.
    • Medier förändrar oss och ställer krav på vårt kritiska tänkande.
    • Idag har gränserna mellan online och offline suddats ut.
  • Fundera kring påståendena. Ge gärna konkreta exempel på hur dessa i ditt liv?

Helgrupp

Avsluta med att följa upp med ett reflekterande samtal i hela klassen/gruppen.


Publicerat den

Publicerat den


10-15 minuter

projektor/TV