Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Det nya medielandskapet och våra relationer. Om kränkningar på nätet.

Idag har gränsen mellan online och offline suddats ut. Det är lika viktigt att diskutera de kränkningar som sker på nätet som de som sker på skolgården. Detta är en kort diskussionsövning med syfte att diskutera tonen på internet och vad vi kan göra åt den.

Pojke går genom bibliotek - CC0 License Unsplash.com

“Den som är med på nätet får nätet tåla”

 

Fundera enskilt

Hur känner du för påståendet ovan?


Ta ställning

Hur mycket håller du med om påståendet? På en skala där 1 = instämmer inte alls och 6 = instämmer helt.


Diskutera i helgrupp

  • Vad kom ni fram till?
  • Vad får det för konsekvenser om internet är helt fritt från de normer som styr resten av samhället?

Tips!

Fortsätt med övningen: "Hur kan du påverka tonen på nätet? Om samtalsklimat."


Publicerat den

Publicerat den


7 min

muntligt