Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Det där tror jag inte på! Om egenintresse.

De flesta som för fram ett budskap har någon form av egenintresse. Det vill säga att den som berättar något, i någon form, har något att vinna på att verkligheten framställs på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om att framställa det man själv gjort i så positiva ordalag som möjligt. Det är vanligt i politiska sammanhang där strävan efter att bli omvald är en viktig beståndsdel. Det kan också handla om att man har ekonomiska intressen som gagnas av en viss typ av information. Ett tydligt exempel på detta är reklam.

Politiker debatterar på 1700-talet, CC0-Licens, Pixabay.com

Arbeta i grupp

Diskutera i gruppen vilka olika orsaker och/eller egenintressen det kan finnas för att framställa verkligheten på ett visst sätt.

  • Ta hjälp av internet för att fylla på med fler orsaker.
  • Presentera tre källor där det inte finns något egenintresse och motivera ert svar.
  • Kan man använda källor som man vet har inslag av egenintresse? Om svaret är ja, hur ska man tänka då?

Publicerat den 04 okt 2018

Publicerat den 04 okt 2018


10-15 minuter

uppkopplad enhet