Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Den som säger sanningen är fri! Om sanningsbegreppet.

Sanning kan vid första anblicken verka som ett enkelt begrepp men i själva verket kan det vara mycket komplicerat. Att ljuga är ju någonting vi mycket tidigt får lära oss är fel. Denna övning syftar till att reflektera kring begreppet och vad det kan innebära.

Träfigur av Pinnochio - CC0-Licens Pixabay.com Fotograf: jackmac34

Brainstorm

Brainstorma kring begreppet "sanning" på tavlan.


Värderingsövning

Här följer tre påståenden som kan bearbetas med hjälp av en värderingsövning:

  • Det finns bara en sanning - allt annat är lögn.
  • Sanningen är bara en persons beskrivning av verkligheten.
  • Det är viktigt att vara säker på vad som är sant.

Lämpliga alternativ för eleverna att inta:

  • Instämmer
  • Instämmer delvis
  • Instämmer inte
  • Eget alternativ


Publicerat den

Publicerat den


10-15 minuter

tavla/whiteboard