Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Om MIK för mig - lärare/skolbibliotekarier

Senast uppdaterad: 2017-01-27

Den digitala utbildningen ”MIK för mig” vänder sig till lärare och skolbibliotekarier och belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet. Till utbildningen finns en lathund samt övningar för lärare och elever.

> Gå till den digitala utbildningen MIK för mig

Så här fungerar MIK för mig - lärare/skolbibliotekarier

Utbildningen kan användas för självreflektion men ännu hellre som verktyg för diskussion i arbetslaget då de olika avsnitten kan kopplas till aktuella händelser på din egen arbetsplats.

  • Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar).
  • Avsnitten kan även göras fristående, vid olika tillfällen.
Innehåll


Utbildningen innehåller följande avsnitt

1.

Introduktion till MIK Film: Vad vi behöver veta och kunna i vår medievardag? (2 minuter

2.

Våra relationer: Exempel att diskutera: Näthat – hur mycket ska vi tåla på nätet?

3.

Vinklade budskap:


Film 1: ”Det nya hotet” En fejkad propagandafilm om tvättbjörnar. (4 minuter)


Film 2: ”Det nya hotet – så gjorde vi filmen” Påverkansmetoderna förklaras. (6 minuter)

4.

Skolan: Exempel att diskutera: Hur hanterar man obekväma frågor i klassrummet?

5.

Demokratin: Exempel att diskutera: Hur påverkar medieutvecklingen demokratin?

Lathund

Lathunden är till för dig som ska leda arbetet i arbetslaget med den digitala utbildningen. Utbildningen är lätt att använda utan större förberedelser, men det kan vara bra att få vissa förklaringar och bakgrundsinformation för dig som leder diskussionerna, eftersom din roll är att föra gruppen framåt.

Övningar för klassrummet

Kopplat till utbildningen finns också ett elev- och lärarmaterial med tjugo övningar för klassrummet som kan användas för att följa upp och fördjupa de frågor och diskussioner som kommit upp efter den digitala utbildningen för elever.

Utveckla MIK-arbetet

MIK för mig är en igångsättare för att lyfta MIK-frågorna bland lärare och elever. Men hur går man vidare så att det inte stannar vid en enstaka lektion eller temadag?

Instruktion för utbildningen:

Instruktionsbild för att använda den digitala utbildningen MIK för mig
  • Klicka på helskärmsläge (1)
  • Klicka dig fram via pilarna (2) eller för musen över den övre menyn (3) för att välja avsnitt direkt, se bild.
  • (Obeservera att MIK för mig inte fungerar i mobilt läge.)