Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Dialog och regler för spelandet

Senast uppdaterad:

Collage förälder med barn, händer på tangentbord och händer på cafébord med Ipad.

Foto: Mostphotos

Kunskap om spel och spelande är en förutsättning för en konstruktiv dialog. Ett erkännande av spelarnas intresse och prestationer är en bra startpunkt.

Att visa förståelse för spelande innebär inte att man själv måste vara en aktiv spelare med detaljkunskap om vartenda spel. Det handlar däremot om att ha en grundläggande förståelse för varför spel är så tilltalande för barn och unga.

Tala om spel!

Tala om spelandet utan fördomar och med en genuin önskan att få lära dig någonting om och av barnet. Det är trots allt hon eller han som är experten.

Det finns tecken på att man talar mindre med barnen om spel än om andra medieaktiviteter. I Statens medieråds undersökning Ungar & medier 2015 ställs frågan hur ofta barnen talar med sina föräldrar om olika medieaktiveter. I åldersgruppen 13–16 år visar det sig att spelande är den medieaktivitet man talar minst om med sina föräldrar. Det är samtidigt i denna åldersgrupp som spelandet bland pojkar är som mest omfattande.

Håll huvudet kallt!

Att visa intresse för ditt barns aktiviteter är ett sätt att visa och bygga upp ömsesidigt förtroende. Att ensidigt förkasta deras spelande kan uppfattas som kritik av barnet självt.

 

Undvik att diskutera spelvanor i stridens hetta. När barnet är djupt fokuserat på spelet - eller när ditt tålamod är nära bristningsgränsen – är dåliga tillfällen att försöka upprätta nya rutiner. Vänta istället en dag eller två, tills ni är i en annan kontext och i ett annat sinnestillstånd. På så sätt kan ni få en mer konstruktiv dialog med större chans till goda resultat.

Regler för spelande

Spelandet styrs bäst genom förhandlingar i hemmet om regler och konsekvenser.

En konstruktiv metod för att styra spelvanorna är att upprätta ett avtal med spelaren. En förutsättning för att lyckas med detta är att spelaren själv är motiverad att förändra sitt spelande. Istället för att säga ”jag bestämmer” kan det vara lättare att få till stånd ett bra avtal som barnet respekterar om man låter barnet få ha en åsikt. Ta fram avtalet tillsammans med barnet, då blir det tydligt, legitimt och realistiskt.

Ung flicka med mobil. Foto: Mostphotos.

Det är inte bara kring datorspel som barn och unga kan vara högkonsumenter. Den dagliga internetanvändningen ligger idag på 95 % bland svenska tonåringar och en stor majoritet av 16-åringarna använder mobil eller dator mer än tre timmar per dag. Högkonsumenten har blivit det normala.

> Läs mer på Vad gör barn på nätet?

PEGI är en europeisk branschöverenskommelse för åldersmärkning av datorspel. PEGI skapades för att vägleda föräldrar vid inköp av datorspel till sina barn. PEGI-systemet lanserades 2003 och ersatte ett antal nationella åldersmärkningssystem med ett gemensamt system, som idag används i Sverige och i större delen av Europa.

PEGI-märkningen visar inte om spelet kan vara skadligt för barn, utan ger en indikation om spelets innehåll med hänsyn till vad som klassas som olämpligt för åldersgrupperna.

Åldersmärkningen anger inte heller svårighetsgraden eller hur skicklig man behöver vara för att spela spelet. Med beskrivande symboler på förpackningens baksida visas de huvudsakliga anledningarna till att ett spel har fått en viss åldersmärkning. Det finns åtta sådana beskrivande symboler: våld, grovt språk, skräck, droger, sex, diskriminering, hasardspel och onlinespel.