Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Språket ändras

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Barn visar upp händerna som är fulla med ord. Pixabay cc-licens: Greyerbaby.

Idag kommunicerar vi alltmer, exempelvis genom mobilen – hur påverkar det vårt språk och våra relationer? Pixabay cc-licens: Greyerbaby.

Fler och fler personer använder internet i mobilen.
Det gör att också språket förändras.

Theres Bellander är språk-forskare och har
studerat hur tekniken har påverkat språket:

Vi skriver som vi talar

Många använder sociala medier, e-post, chatt och sms.
Det gör att vi skriver mer till andra än tidigare.
Vi vill få svar snabbt och det finns lite plats att skriva.
Det gör att språket påverkas.

Den nya tekniken gör att vi skriver mer som vi pratar.
En skillnad är att det är vanligare med stavfel och
förkortningar i sms och chattar än i brev och tidningar.

Symboler i texten

Att lära sig skriva på dator och mobil är inte bara att
kunna stava och skriva meningar.
I sms och chattar används också stora bokstäver,
utropstecken och smilisar för att visa att något är viktigt.

Personligt språk

Språket vi använder beror på vem vi kommunicerar med
och varför vi skriver till personen.
I digitala kanaler är språket ofta personligt.

Engelska

I språket på nätet finns många förkortningar på engelska.
LOL betyder att man skrattar högt. (Laugh Out Loud).
I många digitala medier är allt på engelska,
till exempel på online-spel.

Olika språk

Språket och reglerna för kommunikation är olika och
det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller.
Det kan också vara svårt för lärare som får mejl med
smilisar att veta vad de betyder.