Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Människan och internet

Senast uppdaterad: 2016-11-23

Bild på ryggen på en kvinna framför en suddig bakgrund. Foto: Eutah Mizushima, CC0-licens från Unsplah.

Foto: Eutah Mizushima, CC0-licens från Unsplah.

Barn och unga personer använder mycket tid
på internet med att till exempel spela spel.
För pojkar och flickor som är 13-19 år är
också sociala medier mycket populärt.

Vad gör barn på nätet?
Att använda internet i mobilen blir mer
och mer vanligt bland tonåringar.
Nyheter på internet har också blivit mer vanligt.
Sociala medier är det tonåringar använder mest.

De gör att alla kan kommunicera med varandra,
till exempel på Facebook och Instagram.

Det är viktigt att förstå att det finns ett liv
på nätet och ett liv i verkligheten.
Barn kan tro att livet på nätet är det verkliga livet.

Skillnad pojkar och flickor

Små flickor och pojkar använder medier lika mycket.
Medier är till exempel tv och internet.
Men det blir skillnad när barnen är ungefär 9 år.
Skillnaden är att fler flickor än pojkar tycker att tv,
internet och sociala medier tar för mycket tid.
En annan skillnad är att flickor använder sociala medier
mer än pojkar och att pojkarna spelar mer spel.

Det är Statens medieråd som har frågat flickor och
pojkar om hur mycket tid de använder till olika medier.

Statens medieråd arbetar bland annat med att få
barn och unga att förstå bättre vad det innebär att
använda olika typer av medier.

De flesta använder internet

Internet blir vanligare och vanligare bland barn och unga.
De flesta barn som är 3 år använder internet.
95 procent av alla tonåringar använder nätet varje dag.

100 procent av de som är 13-16 år använder nätet
någon gång i veckan eller några gånger i veckan.

Nioåringar har mobil

De flesta barn som är 9 år har egen mobil-telefon.
Från 11 år har 94 procent en egen mobil.

Barn 0-8 år spelar mest spel i mobilen, tar bilder
och lyssnar på musik.

Barn och ungdomar 9-18 år spelar också spel och
lyssnar på musik,
men de blir mer och mer intresserade av samtal,
sms, internet och sociala medier i mobilen.

Smarta telefoner gör att det har blivit vanligare
att använda internet i mobilen.
2014 använde 92 procent av 15-åringarna internet
i mobilen.

Sociala medier vanligast

Sociala medier är det vanligaste tonåringar
använder på nätet.
Instagram är det mest populära hos 9–16-åringar.
Facebook är populärast bland 17–18-åringar.

Det finns också skillnader mellan flickor och pojkar.
Fler flickor än pojkar använder Instagram.
Fler pojkar än flickor använder Facebook.

Nyheter i mobilen

Fler människor än förut läser nyheter i mobilen.
Färre läser pappers-tidningar och färre tittar på
nyhets- program i tv.

Nu när barn och unga kan få mycket mer information
genom mobiltelefonen undrar många vuxna:

  • Gör all information att barn tänker om världen
    på ett annat sätt?
  • Hur ska barn kunna veta vilken information som är
    sann och vilken som är falsk?
  • Hur ska barn veta vilka risker som finns när de surfar?

Det är viktigt för alla barn, unga och vuxna att förstå
att all information inte är viktig och riktig.

Lär dig mer om:

> Social online

> Digitala spel

> Mobbning och kränkningar på nätet