Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lättläst från Statens medieråd

Senast uppdaterad:

Logotyp Statens medieråd 460x215px

På den här sidan hittar du information
om Statens medieråd.
Du hittar också information om medier
om du klickar på rubrikerna i vänstermenyn.

Vad är Statens medieråd?
Statens medieråd är en statlig myndighet.
En myndighet arbetar åt regeringen.

 

Statens medieråd ska göra att barn och unga
förstår bättre vad det innebär att använda
olika typer av medier.

 

Tv, radio och internet är exempel på medier.
Facebook och Instagram är exempel på sociala medier.
Statens medieråd ska också skydda barn och unga
mot innehåll i medier som kan göra att de inte mår bra.

Medie- och informationskunnighet

Det blir fler och fler krav att kunna välja bland
all information och att förstå alla medier.
Vi kallar det för medie- och informationskunnighet.
Det kan förkortas med tre bokstäver - MIK.

 

Genom att öka barns och ungas kunskaper om
medier och information hjälper vi dem att förstå
vad olika medier betyder för samhället.
Det kan till exempel vara genom att studera
innehåll i olika typer av medier och att skapa
innehåll i olika medier.

Åldersgränser

I lagen står att filmer som visas för barn
på bio ska vara godkända av Statens medieråd.
Därför tittar myndigheten på filmer och
bestämmer vilka åldersgränser som passar.

 

Åldersgränserna är 7 år, 11 år eller 15 år.
Statens medieråd bestämmer åldersgränser
för alla filmer som ska visas på bio
för barn som är under 15 år.

Diskuterar med barn

Ibland träffar Statens medieråd
grupper med barn och ser film tillsammans.
Sedan får barnen svara på frågor om filmen
och diskutera vad de har sett.
De får svara på frågor om det som hände i filmen
och om den var spännande.
De får också diskutera om något i filmen
gjorde att de blev rädda.

Samlar kunskap och informerar

Statens medieråd samlar kunskap och informerar
om hur barn och unga använder olika medier.
Statens medieråd sprider också kunskap genom att
samarbeta med bland annat andra myndigheter,
universitet och högskolor.