Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Överklaga ett beslut

Senast uppdaterad:

Statens medieråds beslut i ett granskningsärende kan överklagas av den som har ansökt om granskningen.

En överklagan av ett beslut i ett granskningsärende ska göras inom tre veckor från den dag klaganden får del av beslutet. Ärendet avgörs i Förvaltningsrätten i Stockholm.

> På Sveriges domstolars webbplats får du veta hur du gör för att överklaga ett myndighetsbeslut.länk till annan webbplats