Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ansök om filmgranskning

Senast uppdaterad: 2016-12-07

Här hittar du som ska visa film information om kostnader för filmgranskning, ansökningshandlingar och information om hur granskningen går till.

Kostnad

 


Det här är kostnaderna för filmgranskning:

Grundavgift:

200 kronor.

Tidsavgift:

17 kronor per spelminut vid normal visningshastighet, dock minst 200 kronor. Tidsavgift tas inte ut om en film till väsentlig del är dokumentär.

Tillståndskort:

Avgift för varje tillståndskort utöver det första: 550 kronor

Tillståndskort kortfilm:

Om en film har en speltid på under trettio minuter vid normal visningshastighet tas en avgift ut för varje tillståndskort utöver det första med 250 kronor, eller, om speltiden understiger fem minuter, med 40 kronor.

 

När Statens medieråd har godkänt en film utfärdas ett tillståndskort. Detta ska alltid finnas på den biograf där filmen visas. Visas filmen på flera ställen kan alltså fler tillståndskort behövas.

Filmgranskningen är momsbefriad.

Ansökan

 


Gör din ansökan om filmgranskning så här:

1.

Ladda ner ansökningsblanketten för filmgranskning.


2.

Fyll i ansökan och skicka in den via e-post. (Se adress nedan.)

3.

Alternativt kan du posta, buda eller faxa in ansökan.

4.

Framställningen (filmen) du vill få granskad ska skickas synkront med ansökan. Framställningen ska vara av god kvalitet. Den version som granskas ska vara den version som avses att visas.

 

Ansökan behandlas och granskningen planeras in och utförs i den ordning som ansökan och framställning kommer in till Statens medieråd.

Handläggningstiden kan variera mellan en dag och några veckor, beroende på antal filmer och filmgranskarnas arbetsbelastning.

Adresser

 


Skicka din ansökan hit:

E-postadress:

registrator@statensmedierad.seFaxnr:

08-21 01 78Postadress:

Statens medieråd


Box 27204


102 53 StockholmAdress för bud:

Statens medieråd


Filmhuset


Borgvägen 1, plan 5


Stockholm