Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Finns det förbjudna filmer?

Senast uppdaterad:

Fram till 31 december 2010 kunde föregångaren till Statens medieråds filmgranskning, Statens biografbyrå, besluta att inte godkänna en film för visning för personer över 15 år. I vardagligt tal sade man då att filmen var totalförbjuden eller bara förbjuden.

Från och med 1 januari 2011 är vuxencensuren avskaffad.

Statens medieråd fattar idag endast beslut om filmer avsedda för visning för barn under 15 år.