Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Vilka är det som beslutar vilken åldersgräns en film får?

Senast uppdaterad:

Åldersgränserna fastställs av filmgranskare. En film ska alltid prövas av två filmgranskare. Minst en av dem ska ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av värde vid prövningen.

Kan filmgranskarna inte enas om beslutet ska även en tredje filmgranskare pröva framställningen. När ett ärende prövas av tre filmgranskare gäller den mening som majoriteten är enig om som myndighetens beslut eller, vid tre olika meningar, den mening som den i tjänsten äldste filmgranskaren har.

> Tillbaka till Vanliga frågor och svar - åldersgränser