Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Hur går det till när ni sätter en åldersgräns?

Senast uppdaterad:

Innan en film får visas offentligt för barn under 15 år ansöker filmdistributören om att få filmen godkänd för visning för en viss ålder. Om distributören inte har för avsikt att visa filmen för en publik under 15 år behöver filmen inte lämnas in för beslut av Statens medieråd.

Alla filmer ses av två filmgranskare på Statens medieråd. Filmgranskarna ser filmen och gör en bedömning enligt lagens kriterier. Vid oenighet kallas en tredje filmgranskare in för att fastställa åldersgränsen. Bedömningen utgår i huvudsak från om en framställning kan medföra stark rädsla/skräck/panik, oro eller förvirring. Kvalitativa aspekter såsom graden av realism, möjlighet till identifikation och på vilket sätt och i vilket sammanhang olika inslag skildras i en framställning ingår i bedömningen. Detta formuleras sedan i en beslutsmotivering som anger skälen för åldersgränsen.

> Tillbaka till Vanliga frågor och svar - åldersgränser